UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

ZooExpres

Vydejte se spolu s dalšími 3 pasažéry objevovat krásy Zoo Praha z paluby našeho žlutého elektrovozidla Hummer spolu s řidičem – průvodcem. Účástníci se dozví spoustu zajímavých informací o našich zvířatech i o zoo jako takové. Vyjížďka trvá přibližně 120 minut, v závislosti na aktuální situaci a zvolené trase. 


Zažijte zahradu jinak! 


Žádáme účastníky o dodržování hygienických opatření během programu (zakrytý nos a ústa). Děkujeme.

Dostupnost: Skladem

Bez daně: 2 066,12 Kč (s DPH) 2 500,00 Kč
Vyberte datum
Měsíc
Den
Hodina
Vybrané datum:
0
Obyčejné 120 minut (1x skupina) 2 500,00 Kč
0
Zvýhodněné 120 minut (1x skupina) 1 250,00 Kč

* Povinná pole

Bez daně: 2 066,12 Kč (s DPH) 2 500,00 Kč
-+

Detaily

Po úspěšném objednání a zaplacení obdržíte v e-mailu elektronický voucher, který musíte předložit průvodci před začátkem programu. Elektronický voucher obsahuje identifikační údaje a je přiložen ve formátu PDF v e-mailu s fakturou. Tento zážitkový program lze platit POUZE KARTOU ON-LINE.

Náš elektromobil vyzvedne skupinu max. 4 osob v 10:00 nebo 13:00 u hlavního vchodu a následně zkušený řidič-průvodce zamíří spolu s účastníky do areálu zoo, po trase dle přání klienta. Trasu prohlídky jsme však schopni na Vaše přání i připravit předem. Projížďka trvá zhruba 120 minut.

Během cesty poskytne průvodce pasažérům odborný výklad o jednotlivých expozicích i o Zoo Praha jako celku. Během projížďky je možnost i pěší prohlídky vybraných vnitřních expozic.


CENA ZÁŽITKU

2500,- Kč - plná cena

1250,- Kč -  zvýhodněná cena pro osoby od 70 let, se sníženou schopností pohybu, držitele ZTP*.

*Nárok na slevu je nutné před zahájením prohlídky prokázat občanským průkazem, nebo průkazem ZTP, ZTP/P. V případě, že účastník neprokáže, že alespoň jeden návštěvník ze skupiny má nárok na slevu, je povinnen uhradit rozdíl ceny na místě. 

Za uvedenou cenu zákazník rezervuje celé vozidlo na vybrané datum a čas – je tedy možné vzít s sebou max. 3 další osoby (celkový počet pasažérů je max. 4 osoby včetně dětí).

Prostorové řešení vozidla neumožňuje převážet invalidní vozíky a kočárky – tyto pomůcky je možné zanechat v úschově u hlavního vchodu.

V ceně projížďky není zahrnuto vstupné do zoologické zahrady.


PRŮBĚH ZÁŽITKU

V den konání se dostavte v 10:00 nebo 13:00 (dle vybraného času) na prostranství před turnikety u hlavního vchodu, kde se nachází nástupní místo.

Celková doba projížďky je přibližně 120 minut, délka zážitku se může lišit s ohledem na aktuální provozní situaci.

Začátek i konec projížďky je standardně u hlavního vchodu do zoo. Na přání klienta je Však možné zvolit trasu prohlídky individuáně. 

Řidiči-průvodci je nutné před zahájením jízdy předložit elektronický voucher, který je automaticky vygenerovaný po dokončení a zaplacení objednávky.

Na pozdní příchod nemůže brát obsluha stanoviště zřetel, doporučujeme dorazit do zoo s předstihem tak, abyste vše pohodlně zvládli. Obzvlášť v sezóně je nutné počítat s možností delší čekací doby u pokladen.   

Konkrétní průběh zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo.

V případě dotazů nás kontaktujte na matuskova@zoopraha.cz nebo novakv@zoopraha.cz.


PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU

  1. Před jízdou vozidlem jsou přepravované osoby povinny seznámit se s tímto provozním řádem a v průběhu jízdy je třeba dodržovat všechny pokyny a upozornění obsluhy.
  2. Ve vozidle je zakázána konzumace jídel a nápojů a používání předmětů ohrožujících bezpečnost ostatních přepravovaných osob, obsluhujícího personálu a taktéž předmětů, které by mohly způsobit jakoukoli škodu na vozidle.
  3. Během jízdy je přísně zakázáno naskakovat, vyskakovat z vozidla a vyklánět se za jízdy.
  4. Zoo Praha neručí za ztrátu věcí ve vozidle ani v prostorách používaných k přepravě.
  5. Jízda vozidla může být přerušena z důvodu nevhodného či nebezpečného chování či stavu některé z přepravovaných osob. Tato může být z přepravy bez náhrady vyloučena a okamžitě či následně po ní vymáhána případná škoda, která výše popsaným jednáním provozovateli (Zoo Praha) či ostatním přepravovaným osobám vznikla. Takováto osoba se zavazuje uhradit vzniklou škodu v plné výši.
  6. Ve vozidle mohou být přepravovány pouze osoby ve stavu k tomu způsobilém, za osoby ve stavu nezpůsobilém se považují zejména osoby mladší 15 let bez doprovodu zákonného zástupce, dále osoby silně podnapilé, zapáchající, které narušují pohodlí a bezpečnost svoji i ostatních cestujících.
  7. Cestující je při nástupu či výstupu povinen počkat až do úplného zastavení vozidla.
  8. Před rozjetím a během jízdy vozdila jsou přepravované osoby povinny sedět na místech k tomu určených.
  9. Přepravovaná osoba prohlašuje, že je zdravotně i jinak způsobilá k absolvování zážitkového programu
  10. Je zakázana přeprava psů a jiných zvířat 

Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě.

Veškeré zážitkové programy jsou specifikovány dle uvedených nabídek, a to z hlediska ceny, počtu osob a dalších podrobností. Není povoleno využít pořízené služby ke komerčním účelům, získávat z nich finanční prospěch, či zprostředkovávat jejich prodej. V případě, že by s pořízenou službou ve formě zážitkového programu bylo nakládáno některým z uvedených, nebo obdobným způsobem, může být daný zážitkový program zrušen bez náhrady.

Po zakoupení tohoto zážitkového programu není povoleno jej využít ke komerčním účelům, získávat z něj finanční prospěch, či zprostředkovávat jeho prodej. V případě, že by bylo nakládáno uvedeným, nebo obdobným způsobem, může být zážitkový program zrušen bez náhrady.