UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

Setkání s ďábly

Zažijte jedinečnou možnost pozorovat krmení ďáblů medvědovitých při západu slunce!

Pod vedením chovatele Davida Valy se dozvíte spoustu jedinečných zajímavostí nejen o našich ďáblech medvědovitých, ale i o dalších obyvatelích Darwinova kráteru! Odneste si nevšední zážitek, poznejte taje a krásy podvečerní zoo a možná uslyšíte i ďábelské vrčení. Koupí zážitku navíc finančně přispíváte na záchranu ďáblů medvědovitých v jejich domovině!

Dostupnost: Skladem

Bez daně: 826,45 Kč (s DPH) 1 000,00 Kč
0
Osoba (1x místo) 1 000,00 Kč
Vyberte datum
Měsíc
Den
Hodina
Vybrané datum:

Maximum number of characters: 100

Maximum number of characters: 100

* Povinná pole

Bez daně: 826,45 Kč (s DPH) 1 000,00 Kč
-+

Detaily

Ďábel medvědovitý je národním zvířetem Tasmánie a největším žijícím masožravým vačnatcem. Jméno si vysloužil jednak tím, že jeho téměř holé ušní boltce při rozrušení zrudnou a v protisvětle působí, jako by rudě žhnuly, jednak tím, že je na svou velikost velmi hlučný a často se pouští do zdánlivě divokých rvaček se soukmenovci. Ďáblové se ozývají celou řadou zvukových projevů a často na sebe hrozivě vrčí – jde ale jen o součást běžné komunikace. Aktivní jsou ďábli především v noci, kdy pročesávají krajinu a pátrají po potravě.

Projděte se spolu s chovatelem naší expozicí Darwinův kráter - zúčastněte se při západu slunce krmení klokanů obrovských a pozorujte ďábly medvědovité při jejich večeři. To vše s odborným komentářem.

 

Čas začátku programu je odvislý od času západu slunce - konkrétní hodinu naleznete u každého termínu v rezervačním kalendáři výše zvlášť.

Prohlídka s ukázkou krmení trvá zhruba 60 minut.

Vstupné na zážitkový program nelze zakoupit na místě. 

 

CENA ZÁŽITKU

1000,- Kč osoba

 

 

Cena zahrnuje pamětní certifikát pro každého účastníka a drobný dárek.

Z každého prodaného voucheru na zážitkový program bude odvedena částka 826,45 Kč na veřejnou sbírku Pomáháme jim přežít. Pořadatelem akce je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, veřejná sbírka je konána na základě osvědčení vydaném Magistrátem hl. m. Prahy, spis. zn. S-MHMP/461005/2014, čj. MHMP/ MHMP/465479/2014, ze dne 2. 4. 2014, za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu vybraných projektů a ochranářských a výzkumných organizací, jednak finanční, materiálovou, technickou, organizační a odbornou pomocí a spoluprací, k dokumentaci využití finančních prostředků a k realizaci vlastních ochranářských, vzdělávacích a osvětových projektů přispívajících k ochraně ohrožených druhů živočichů a k ochraně přírody, zejména v zemích třetího světa. K prodeji je určeno 1000 voucherů.

 

Po úspěšném objednání a zaplacení obdržíte v e-mailu elektronický voucher, který je nutné předložit před začátkem programu pověřené osobě. Elektronický voucher obsahuje identifikační údaje a je přiložen ve formátu PDF spolu s fakturou. V případě zájmu o vystavení dárkového poukazu, uveďte tento fakt do poznámky objednávky nebo nás kontaktujte na uvedeném emailu. Tento zážitkový program lze platit POUZE PLATEBNÍ KARTOU ONLINE.

 

 

PRŮBĚH ZÁŽITKU

Uvítání návštěvníků u hlavního vchodu do zoo, přesun do Darwinova kráteru.

Návštěva Darwinova kráteru s výkladem chovatele.

Pozorování krmení klokanů a ďáblů medvědovitých.

Se setměním ukončení návštěvy a předání certifikátu.

 

(Program probíhá po skončení otvírací doby zoo. Doba trvání návštěvy je individuální dle momentální situace.)

 

 

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU

 • Objednání služby, stvrzené jejím zaplacením, je závazné a její termín nelze následně měnit, stejně tak nelze požadovat zpět peníze při neuplatnění voucheru, podle ustanovení § 1837, písm. (j) občanského zákoníku.
 • Program důrazně nedoporučujeme dětem mladším 10 let. Osoby mladší 15 let se mohu zúčastnit programu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Dodržujte, prosím, uvedený čas začátku akce viz výše.
 • Podmínkou ke vstupu na program je odevzdání platného voucheru průvodci – zaměstnanci zoo. Voucher se odevzdává před zahájením akce. Celkový počet voucherů na jednu návštěvu s výkladem (jeden den) je omezen na 10.
 • Konkrétní program zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo. Pracujeme s živými zvířaty, v případě nenadálých situací si Zoo Praha vyhrazuje právo na změnu programu.
 • Zoo Praha nemůže garantovat krmení ďáblů a dalších zvířat jakožto součást programu a vyhrazuje si právo na vynechání krmení v případě aktuálních zdravotních či dietních omezení zvířat.
 • Program probíhá za každého počasí. Pokud nebude možné program z jakýchkoliv závažných technických či organizačních důvodů poskytovatele (Zoo Praha) uskutečnit, uhrazená částka se nevrací, ale účastníkům bude po vzájemné dohodě poskytnut náhradní termín programu.
 • Účastník programu je povinen řídit se během jeho konání pokyny zaměstnance Zoo Praha.
 • Na zážitkový program je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • Kontakt se zvířaty je riziková činnost a Zoo Praha nenese žádnou odpovědnost za možná rizika. S touto skutečností je zájemce čerpající tento zážitek dobře seznámen, uvědomuje si ji a s touto skutečností souhlasí. Souhlasí tak, že v případě jakýchkoliv škod, které v průběhu čerpání služeb utrpí on sám, či jeho majetek, nebude požadovat po Zoo Praha jakoukoliv náhradu škody, a to vyjma zákonné odpovědnosti, jíž se Zoo Praha nemůže žádným způsobem zprostit.
 • Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě.
 • Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou při čerpání Zážitku povinny dbát a uposlechnout veškerých bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných v Zoo Praha, jakož i instrukcí zaměstnanců Zoo Praha.

 

 

V případě potřeby nás kontaktujte na  matuskova@zoopraha.cz nebo na telefonním čísle 607 088 862.

 

Po zakoupení tohoto zážitkového programu není povoleno jej využít ke komerčním účelům, získávat z něj finanční prospěch, či zprostředkovávat jeho prodej. V případě, že by s pořízenou službou ve formě zážitkového programu bylo nakládáno některým z uvedených, nebo obdobným způsobem, může být daný zážitkový program zrušen bez náhrady.