UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

Setkání s ďábly

Zažijte jedinečnou možnost pozorovat krmení ďáblů medvědovitých při západu slunce!

Pod vedením chovatele Davida Valy se dozvíte spoustu jedinečných zajímavostí nejen o našich ďáblech medvědovitých, ale i o dalších obyvatelích Darwinova kráteru! Odneste si nevšední zážitek, poznejte taje a krásy podvečerní zoo a možná uslyšíte i ďábelské vrčení. Koupí zážitku navíc finančně přispíváte na záchranu ďáblů medvědovitých v jejich domovině!

Prohlídka s ukázkou krmení trvá zhruba 60 minut.

Dostupnost: Skladem

Bez daně: 826,45 Kč (s DPH) 1 000,00 Kč
0
Osoba (1x místo) 1 000,00 Kč
Vyberte datum
Měsíc
Den
Hodina
Vybrané datum:

Maximum number of characters: 100

Maximum number of characters: 100

* Povinná pole

Bez daně: 826,45 Kč (s DPH) 1 000,00 Kč
-+

Detaily

Po úspěšném objednání a zaplacení obdržíte v e-mailu elektronický voucher, který musíte předložit průvodci před začátkem programu. Elektronický voucher obsahuje identifikační údaje a je přiložen ve formátu PDF spolu s fakturou. Tento zážitkový program lze platit POUZE PLATEBNÍ KARTOU ON-LINE.

Objednání služby, stvrzené jejím zaplacením, je závazné a její termín nelze následně měnit, stejně tak nelze požadovat zpět peníze při neuplatnění voucheru, podle ustanovení § 1837, písm. (j) občanského zákoníku 


Ďábel medvědovitý je národním zvířetem Tasmánie a největším žijícím masožravým vačnatcem. Jméno si vysloužil jednak tím, že jeho téměř holé ušní boltce při rozrušení zrudnou a v protisvětle působí, jako by rudě žhnuly, jednak tím, že je na svou velikost velmi hlučný a často se pouští do zdánlivě divokých rvaček se soukmenovci. Ďáblové se ozývají celou řadou zvukových projevů a často na sebe hrozivě vrčí – jde ale jen o součást běžné komunikace. Aktivní jsou ďábli především v noci, kdy pročesávají krajinu a pátrají po potravě.
Projděte se spolu s chovatelem naší expozicí Darwinův kráter - zúčastněte se při západu slunce krmení klokanů obrovských a pozorujte ďábly medvědovité při jejich večeři. To vše s odborným komentářem.
Na konci exkurze každý účastník obdrží dárkový certifikát.

Čas začátku programu je odvislý od času západu slunce - konkrétní hodinu naleznete u každého termínu v rezervačním kalendáři výše zvlášť.
Podmínkou účasti je vyplněné a podepsané prohlášení účastníka, které obdržíte na začátku programu od pověřeného zaměstnance Zoo Praha.


Program zážitku:

 • - Uvítání návštěvníků u hlavního vchodu do zoo, přesun do Darwinova kráteru.
 • - Návštěva Darwinova kráteru s výkladem chovatele.
 • - Pozorování krmení klokanů a ďáblů medvědovitých.
 • - Se setměním ukončení návštěvy a předání certifikátu.


(Doba trvání návštěvy je individuální dle momentální situace.)


Cena zážitku:

 • 1000 Kč/osoba


Cena zahrnuje pamětní certifikát pro každého účastníka a drobný dárek.

Z každého prodaného voucheru na zážitkový program bude odvedena částka 826,45 Kč bez DPH na veřejnou sbírku Pomáháme jim přežít. Pořadatelem akce je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, veřejná sbírka je konána na základě osvědčení vydaném Magistrátem hl. m. Prahy, spis. zn. S-MHMP/461005/2014, čj. MHMP/ MHMP/465479/2014, ze dne 2. 4. 2014, za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu vybraných projektů a ochranářských a výzkumných organizací, jednak finanční, materiálovou, technickou, organizační a odbornou pomocí a spoluprací, k dokumentaci využití finančních prostředků a k realizaci vlastních ochranářských, vzdělávacích a osvětových projektů přispívajících k ochraně ohrožených druhů živočichů a k ochraně přírody, zejména v zemích třetího světa. K prodeji je určeno 1000 voucherů.


Obchodní a organizační podmínky zážitkového programu:

 • - Objednání služby, stvrzené jejím zaplacením, je závazné a její termín nelze následně měnit, stejně tak nelze požadovat zpět peníze při neuplatnění voucheru, podle ustanovení § 1837, písm. (j) občanského zákoníku.
 • - Program důrazně nedoporučujeme dětem mladším 10 let. Osoby mladší 15 let se mohu zúčastnit programu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • - Podmínkou ke vstupu na program je odevzdání platného voucheru průvodci – zaměstnanci zoo. Voucher se odevzdává před zahájením akce. Celkový počet voucherů na jednu návštěvu s výkladem (jeden den) je omezen na 10.
 • - Pokud nebude možné program z jakýchkoliv závažných technických či organizačních důvodů poskytovatele (Zoo Praha) uskutečnit, uhrazená částka se nevrací, ale účastníkům bude po vzájemné dohodě poskytnut náhradní termín programu.
 • - Konkrétní program zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo. Pracujeme s živými zvířaty, v případě nenadálých situací si Zoo Praha vyhrazuje právo na změnu či zrušení/posunutí programu.
 • - Zoo Praha nemůže garantovat krmení ďáblů a dalších zvířat jakožto součást programu a vyhrazuje si právo na vynechání krmení v případě aktuálních zdravotních či dietních omezení zvířat.
 • - Účastník programu je povinen řídit se během jeho konání pokyny zaměstnance Zoo Praha.
 • - Do prostor Darwinova kráteru je zákaz vstupu se psy či jinými zvířaty.
 • - Kontakt se zvířaty je riziková činnost a Zoo Praha nenese žádnou odpovědnost za možná rizika. S touto skutečností je zájemce čerpající tento zážitek dobře seznámen, uvědomuje si ji a s touto skutečností souhlasí. Souhlasí tak, že v případě jakýchkoliv škod, které v průběhu čerpání služeb utrpí on sám, či jeho majetek, nebude požadovat po Zoo Praha jakoukoliv náhradu škody, a to vyjma zákonné odpovědnosti, jíž se Zoo Praha nemůže žádným způsobem zprostit.
 • - Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě.
 • - V případě potřeby nás kontaktujte na matuskova@zoopraha.cz nebo na telefonním čísle 607 088 862.


V případě zájmu o vystavení dárkového poukazu, nás prosím kontaktujte na e-mailu výše.


Veškeré zážitkové programy jsou specifikovány dle uvedených nabídek, a to z hlediska ceny, počtu osob a dalších podrobností. Není povoleno využít pořízené služby ke komerčním účelům, získávat z nich finanční prospěch, či zprostředkovávat jejich prodej. V případě, že by s pořízenou službou ve formě zážitkového programu bylo nakládáno některým z uvedených, nebo obdobným způsobem, může být daný zážitkový program zrušen bez náhrady.