UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

Snídaně s luskouny

Ranní prohlídky nabízejí alternativu k již tradičním večerním prohlídkám. Návštěvníci mají možnost poznat zahradu z jiného úhlu – tentokrát v ranních hodinách v době, kdy zoo ožívá a většina návštěvníků teprve vyráží z domovů na cestu do zoo.
Koupí zážitku navíc finančně přispíváte na záchranu luskounů v jejich domovině!


K tomuto programu je nutné dokoupit zvlášť vstupné - nejrychlejší možnost na odkazu zde: https://vstupenka.zoopraha.cz/


POZOR, VSTUPNÉ NELZE ZAKOUPIT NA MÍSTĚ!

Dostupnost: Skladem

Bez daně: 826,45 Kč (s DPH) 1 000,00 Kč
Vyberte datum
Měsíc
Den
Hodina
Vybrané datum:
0
1 osoba (1x místo) 1 000,00 Kč

* Povinná pole

Bez daně: 826,45 Kč (s DPH) 1 000,00 Kč
-+

Detaily

Ranní prohlídky umožní návštěvníkům vidět, jak vypadá zahrada těsně před otevřením a jakým způsobem se chovají zvířata v ranních hodinách. Návštěvnici zažijí speciální prohlídku ranní indonéské džungle, kde se mohou podívat, jak dostávají luskouni svou snídani přímo od chovatele. Zažijte jedinečnou Zoo Praha a objevte její krásy v době, kdy se vše teprve probouzí.

 

Program začíná v 8.00 u hlavního vchodu, kde na vás bude čekat průvodce, se kterým zamíříte spolu s dalšími účastníky do areálu zoo.  

Doba prohlídky trvá zhruba 90 minut.

 

CENA ZÁŽITKU

1000 Kč osoba

 

Z každého prodaného voucheru na zážitkový program bude odvedena částka 740 Kč bez DPH na veřejnou sbírku Pomáháme jim přežít. Pořadatelem akce je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, veřejná sbírka je konána na základě osvědčení vydaném Magistrátem hl. m. Prahy, spis. zn. S-MHMP/461005/2014, čj. MHMP/ MHMP/465479/2014, ze dne 2. 4. 2014, za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu vybraných projektů a ochranářských a výzkumných organizací, jednak finanční, materiálovou, technickou, organizační a odbornou pomocí a spoluprací, k dokumentaci využití finančních prostředků a k realizaci vlastních ochranářských, vzdělávacích a osvětových projektů přispívajících k ochraně ohrožených druhů živočichů a k ochraně přírody, zejména v zemích třetího světa. K prodeji je určeno 2000 voucherů.

 

Program je nutné objednat s minimálním předstihem 5 dnů. Po úspěšném objednání a zaplacení obdržíte v e-mailu elektronický voucher, který je nutné předložit před začátkem programu pověřené osobě. Elektronický voucher obsahuje identifikační údaje a je přiložen ve formátu PDF spolu s fakturou. V případě zájmu o vystavení dárkového poukazu, uveďte tento fakt do poznámky objednávky nebo nás kontaktujte na uvedeném emailu. Tento zážitkový program lze platit POUZE PLATEBNÍ KARTOU ONLINE.

 

PRŮBĚH ZÁŽITKU

V den konání zážitku se dostavte k hlavnímu vchodu s cca 10 minutovým předstihem.

Celková doba programu je přibližně 90 minut, délka zážitku se může lišit s ohledem na aktuální provozní situaci.

Průvodci je nutné před zahájením programu předložit elektronický voucher, který je automaticky vygenerovaný po dokončení a zaplacení objednávky.

Na pozdní příchod nemůže brát obsluha stanoviště zřetel, doporučujeme dorazit do zoo s předstihem tak, abyste vše pohodlně zvládli. Obzvlášť v sezóně je nutné počítat s možností delší čekací doby u pokladen.  

Konkrétní průběh zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo.

 

 

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU

 • Objednání služby, stvrzené jejím zaplacením, je závazné a její termín nelze následně měnit, stejně tak nelze požadovat zpět peníze při neuplatnění voucheru, podle ustanovení § 1837, písm. (j) občanského zákoníku.
 • V ceně voucheru není zahrnuto vstupné. Vstupné je nutné zakoupit zvlášť. Je také možné využít roční vstupenky. 
 • Osoby mladší 15 let se mohu zúčastnit programu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou při čerpání Zážitku povinny dbát a uposlechnout veškerých bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných v Zoo Praha, jakož i instrukcí zaměstnanců Zoo Praha.
 • Podmínkou ke vstupu na program je odevzdání platného voucheru průvodci – zaměstnanci zoo. Voucher se odevzdává před zahájením akce. Celkový počet voucherů na jednu návštěvu s výkladem (jeden den) je omezen na 10.
 • Konkrétní program zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo. Pracujeme s živými zvířaty, v případě nenadálých situací si Zoo Praha vyhrazuje právo na změnu či zrušení/posunutí programu.
 • Program probíhá za každého počasí. Pokud nebude možné program z jakýchkoliv závažných technických či organizačních důvodů poskytovatele (Zoo Praha) uskutečnit, uhrazená částka se nevrací, ale účastníkům bude po vzájemné dohodě poskytnut náhradní termín programu.
 • Zoo Praha nemůže garantovat krmení luskounů a dalších zvířat jakožto součást programu a vyhrazuje si právo na vynechání krmení v případě aktuálních zdravotních či dietních omezení zvířat.
 • Účastník programu je povinen řídit se během jeho konání pokyny zaměstnance Zoo Praha.
 • Do vnitřních prostor pavilonů je zákaz vstupu se psy či jinými zvířaty.
 • Kontakt se zvířaty je riziková činnost a Zoo Praha nenese žádnou odpovědnost za možná rizika. S touto skutečností je zájemce čerpající tento zážitek dobře seznámen, uvědomuje si ji a s touto skutečností souhlasí. Souhlasí tak, že v případě jakýchkoliv škod, které v průběhu čerpání služeb utrpí on sám, či jeho majetek, nebude požadovat po Zoo Praha jakoukoliv náhradu škody, a to vyjma zákonné odpovědnosti, jíž se Zoo Praha nemůže žádným způsobem zprostit.
 • Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě.

 

 

V případě potřeby nás kontaktujte na denisa.matuskova@zoopraha.cz nebo na telefonním čísle +420 607 088 862.

 


Veškeré zážitkové programy jsou specifikovány dle uvedených nabídek, a to z hlediska ceny, počtu osob a dalších podrobností. Není povoleno využít pořízené služby ke komerčním účelům, získávat z nich finanční prospěch, či zprostředkovávat jejich prodej. V případě, že by s pořízenou službou ve formě zážitkového programu bylo nakládáno některým z uvedených, nebo obdobným způsobem, může být daný zážitkový program zrušen bez náhrady.