UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

Setkání s lachtany

Setkání s lachtany je do konce roku 2024 vyprodané. Prodej termínů na rok 2025 bude spuštěn opět na začátku prosince. Děkujeme.


Jedinečná příležitost poznat lachtaní rodinu téměř z očí do očí! Nahlédněte do zázemí chovu lachtanů, seznamte se s našimi lachtany a zeptejte se jejich chovatele jaké to je pracovat právě s těmito zvířaty.


K tomuto programu je nutné dokoupit zvlášť vstupné - nejrychlejší možnost na odkazu zde: https://vstupenka.zoopraha.cz/

Dostupnost: Vyprodáno

Bez daně: 3 719,01 Kč (s DPH) 4 500,00 Kč

Detaily

Setkání s lachtany je exkluzivní službou pro návštěvníky Zoo Praha, během které vám umožníme vstup do zázemí expozice, které je jinak návštěvnicky nepřístupné. Za přítomnosti odborného chovatele se seznámíte nejen s naší lachtaní rodinou, ale budete svědky i základu jejich výcviku. Dozvíte se mnoho zajímavých informací o životě těchto kouzelných zvířat nejen v prostředí zoologické zahrady.

 

Program probíhá každou neděli ve 14.00.

Program doporučujeme osobám starším 6 let. Osoby mladší 15 let musí být v doprovodu dospělé osoby.

Podmínkou účasti je vyplněné a podepsané prohlášení účastníka, které obdržíte na začátku programu od pověřeného zaměstnance Zoo Praha.

 

CENA ZÁŽITKU

4 500 Kč skupina

 

Za uvedenou cenu programu získáte možnost setkání s lachtany, na které můžete pozvat své další až 4 členy rodiny, nebo kamarády (skupinu může tvořit maximálně 5 osob).

 

Program je nutné objednat s minimálním předstihem 5 dnů. Po úspěšném objednání a zaplacení obdržíte v e-mailu elektronický voucher, který je nutné předložit před začátkem programu pověřené osobě. Elektronický voucher obsahuje identifikační údaje a je přiložen ve formátu PDF spolu s fakturou. V případě zájmu o vystavení dárkového poukazu, uveďte tento fakt do poznámky objednávky nebo nás kontaktujte na uvedeném emailu. Tento zážitkový program lze platit POUZE PLATEBNÍ KARTOU ONLINE.

 

PRŮBĚH ZÁŽITKU

Program trvá cca 30 minut.

13.55 hod. – Setkání s průvodcem u hlavního vstupu do amfiteátru lachtanů (u kamene se sochou lachtana, naproti restauraci Oceán).

14.00 hod. – Návštěva zázemí lachtanů.

14.30 hod. – Ukončení návštěvy.

 

(Doba trvání návštěvy se může lišit dle momentální situace.)

 

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU

 • Objednání služby, stvrzené jejím zaplacením, je závazné a její termín nelze následně měnit, stejně tak nelze požadovat zpět peníze při neuplatnění voucheru, podle ustanovení § 1837, písm. (j) občanského zákoníku.
 • V ceně programu není zahrnuto vstupné. Vstupné je nutné zakoupit zvlášť. Je také možné využít roční vstupenky. 
 • Zmíněná služba je z důvodu bezpečnosti doporučena pouze zájemcům starším 6 let. Osoby mladší 15 let se mohu zúčastnit programu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou při čerpání Zážitku povinny dbát a uposlechnout veškerých bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných v Zoo Praha, jakož i instrukcí zaměstnanců Zoo Praha.
 • Program zahrnuje návštěvu provozního zázemí zoo, případný kontakt se zvířaty, senem a prašným prostředím, proto není akce vhodná pro alergiky. Program nedoporučujeme těhotným ženám!
 • Berte prosím na vědomí následující časové vzdálenosti k expozici lachtanů od jednotlivých vchodů do zoo: Hlavní vchod – 5 min., severní vchod – 10 min., jižní vchod – 10 min, vchod Sklenářka – 20 min.
 • Dodržujte, prosím, uvedený čas začátku akce viz výše.
 • Při plném obsazení parkovišť mohou nastat obtíže v dostupnosti konkrétního vchodu. Na pozdní příchozí nemůže obsluha stanoviště čekat či brát jakýkoliv zřetel. Abyste vše v klidu zvládli, doporučujeme dorazit do zoo alespoň o hodinu dříve.
 • Podmínkou ke vstupu na program je předložení potvrzení o zaplacení či odevzdání platného poukazu průvodci – zaměstnanci zoo. Poukaz se odevzdává před zahájením akce.
 • Podmínkou účasti je vyplněné a podepsané prohlášení účastníka, které obdržíte na začátku programu od pověřeného zaměstnance Zoo Praha.
 • Konkrétní program zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo. Pracujeme s živými zvířaty, v případě nenadálých situací si Zoo Praha vyhrazuje právo na změnu či zrušení/posunutí programu.
 • Program probíhá za každého počasí. Pokud nebude možné program z jakýchkoliv závažných technických či organizačních důvodů poskytovatele (Zoo Praha) uskutečnit, uhrazená částka se nevrací, ale účastníkům bude po vzájemné dohodě poskytnut náhradní termín programu.
 • Účastník programu je povinen řídit se během jeho konání pokyny zaměstnance Zoo Praha.
 • Na zážitkový program je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • Kontakt se zvířaty je riziková činnost a Zoo Praha nenese žádnou odpovědnost za možná rizika. S touto skutečností je zájemce čerpající tento zážitek dobře seznámen, uvědomuje si ji a s touto skutečností souhlasí. Souhlasí tak, že v případě jakýchkoliv škod, které v průběhu čerpání služeb utrpí on sám, či jeho majetek, nebude požadovat po Zoo Praha jakoukoliv náhradu škody, a to vyjma zákonné odpovědnosti, jíž se Zoo Praha nemůže žádným způsobem zprostit.
 • Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě.

 

 

V případě potřeby nás kontaktujte na  michaela.velanova@zoopraha.cz nebo na telefonním čísle 778 979 011.

 

Po zakoupení tohoto zážitkového programu není povoleno jej využít ke komerčním účelům, získávat z něj finanční prospěch, či zprostředkovávat jeho prodej. V případě, že by s pořízenou službou ve formě zážitkového programu bylo nakládáno některým z uvedených, nebo obdobným způsobem, může být daný zážitkový program zrušen bez náhrady.