UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

S predátorem tváří v tvář

Navštivte veřejnosti nepřístupné zázemí chovu krokodýlů kubánských a seznamte se s námi chovanými jedinci, které vám představí přímo jejich chovatelé. Budete svědky krmení těchto nebezpečných predátorů a odnesete si nezapomenutelný zážitek.

Dostupnost: Skladem

Bez daně: 247,93 Kč (s DPH) 300,00 Kč
Vyberte datum
Měsíc
Den
Hodina
Vybrané datum:
0
S predátorem tváří v tvář 300,00 Kč

* Povinná pole

Bez daně: 247,93 Kč (s DPH) 300,00 Kč
-+

Detaily

DŮLEŽITÉ:

Program prosím objednávejte s předstihem 4 dnů. V případě, že dojde k zakoupení zážitkového programu později, než v pátek do 12.00, nebudeme Vám moci vystavit pamětní certifikát předem. Jeho vystavení bude po domluvě možné provést po skončení programu na Informačním centru u hlavního vchodu do Zoo Praha. Po úspěšném objednání a zaplacení obdržíte v e-mailu elektronický voucher, který musíte předložit průvodci před začátkem programu. Elektronický voucher obsahuje identifikační údaje a je přiložen ve formátu PDF spolu s fakturou. Tento zážitkový program lze platit POUZE PLATEBNÍ KARTOU ON-LINE.

Krokodýli kubánští patří k nejvzácnějším a nejohroženějším krokodýlům světa. Areál rozšíření těchto atraktivně zbarvených plazů je navíc mimořádně omezený. Vyskytují se pouze v bažinách poloostrova Zapata na Kubě a v bažinách Lanier na kubánském Ostrově mládeže. Dosahují délky až 3,5 metru a jejich potravou jsou měkkýši, ryby, savci i ptáci, o něž se neváhají poprat. Jedná se o velmi nebezpečné predátory, pověstné svou agresivitou.

Během programu vás zavedeme do chovného zázemí těchto mimořádně zajímavých živočichů. Odborník ze Zoo Praha vás seznámí s jejich životem i chovem a na závěr programu krokodýly před vašima očima nakrmí.

Program probíhá každou lichou neděli od 15.15 hod.

Program není vhodný pro děti! Dětem mladším 6 let nebude účast na programu umožněna a osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu jiné dospělé osoby. Podmínkou účasti je vyplněné a podepsané prohlášení účastníka, v případě účasti nezletilé osoby také prohlášení odpovědného doprovodu, které obdržíte na začátku programu od pověřeného zaměstnance Zoo Praha. Prohlášení jsou k nahlédnutí ZDE.

 

UPOZORNĚNÍ:

V prostoru chovného zázemí panuje teplota vyšší, než 30°C, kterou vzhledem k chovným podmínkám zvířat není možné nijak regulovat. Program tedy není vhodný pro osoby s nízkou snášenlivostí vyšší teploty! Vzhledem k charakteru přístupové lávky není možné absolvovat program v obuvi s úzkým či vysokým podpatkem! Prostor zázemí není bezbariérový. Program tedy není vhodný pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Během programu je přísně zakázáno pořizovat jakékoliv fotografie či jiné audiovizuální záznamy! Při neuposlechnutí tohoto pokynu budete vyzváni ke smazání záznamů a můžete být z následujícího programu vyloučeni.

 

Program zážitku:

 • 15.15 hod -  Uvítání návštěvníků u severního vchodu (vedle občerstvení u Hrocha), přesun do zázemí chovu krokodýlů kubánských
 • 15.25 hod – Návštěva zázemí
 • 15.45 – 15.55 hod – Ukončení návštěvy, předání certifikátu.

(Doba trvání návštěvy zázemí je individuální dle momentální situace)

 

Cena zážitku: 300 Kč/osobu

Cena zahrnuje pamětní certifikát pro každého účastníka. Cena nezahrnuje vstupenku do areálu Zoo Praha, bez níž nelze program absolvovat.

Z každého prodaného voucheru na zážitkový program bude odvedena částka 247,93 Kč na veřejnou sbírku Pomáháme jim přežít. Pořadatelem akce je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, veřejná sbírka je konána na základě osvědčení vydaném Magistrátem hl. m. Prahy, spis. zn. S-MHMP/461005/2014, čj. MHMP/ MHMP/465479/2014, ze dne 2. 4. 2014, za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu vybraných projektů a ochranářských a výzkumných organizací, jednak finanční, materiálovou, technickou, organizační a odbornou pomocí a spoluprací, k dokumentaci využití finančních prostředků a k realizaci vlastních ochranářských, vzdělávacích a osvětových projektů přispívajících k ochraně ohrožených druhů živočichů a k ochraně přírody, zejména v zemích třetího světa. K prodeji je určeno 2000 voucherů.

 

Obchodní a organizační podmínky zážitkového programu

 • Objednání služby, stvrzené jejím zaplacením, je závazné a její termín nelze následně měnit, stejně tak nelze požadovat zpět peníze při neuplatnění voucheru, podle ustanovení § 1837, písm. (j) občanského zákoníku.
 • Vstupné do areálu zoo není součástí ceny programu.
 • Berte prosím na vědomí následující časové vzdálenosti k severnímu vchodu od ostatních vchodů do zoo: Hlavní vchod – cca 10 min., jižní vchod – cca 20 min. Dodržujte prosím uvedený čas začátku akce (viz výše)!
 • Při plném obsazení parkovišť mohou nastat obtíže v dostupnosti konkrétního vchodu. Na pozdní příchozí nemůže obsluha programu čekat či brát na ně jakýkoliv zřetel. Abyste vše v klidu zvládli, doporučujeme dorazit do zoo alespoň o hodinu dříve.
 • Podmínkou ke vstupu na program je odevzdání platného voucheru průvodci – zaměstnanci zoo. Voucher se odevzdává před zahájením akce. Celkový počet voucherů na jednu návštěvu zázemí (jeden den) je omezen na 6.
 • Pokud nebude možné program z jakýchkoliv závažných technických či organizačních důvodů poskytovatele (Zoo Praha) uskutečnit, uhrazená částka se nevrací, ale účastníkům bude po vzájemné dohodě poskytnut náhradní termín programu.
 • Konkrétní program zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo. Pracujeme s živými zvířaty, v případě nenadálých situací si Zoo Praha vyhrazuje právo na změnu či zrušení/posunutí programu.
 • Zoo Praha nemůže garantovat krmení krokodýlů jakožto součást programu a vyhrazuje si právo na vynechání krmení v případě aktuálních zdravotních či dietních omezení zvířat.
 • Účastník programu je povinen řídit se během jeho konání pokyny zaměstnance Zoo Praha.
 • Účastník programu je povinen nasadit si před vstupem do zázemí ochranné návleky obuvi, které mu budou poskytnuty zaměstnancem Zoo Praha před zahájením programu.
 • Během programu je přísně zakázáno pořizovat fotografie či jakékoliv jiné audiovizuální záznamy!
 • Zmíněná aktivita je z bezpečnostních důvodů určena pouze zájemcům starším 6 let (dětem mladším 6 let nebude vstup do zázemí povolen). 
 • Do zázemí je zákaz vstupu se psy či jinými zvířaty.
 • Program není vhodný pro osoby s nízkou snášenlivostí vyšších teplot.
 • Program není možné absolvovat v obuvi s úzkými podpatky.
 • Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou při čerpání Zážitku povinny dbát a uposlechnout veškerých bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných v Zoo Praha, jakož i instrukcí zaměstnanců Zoo Praha.
 • Kontakt se zvířaty je riziková činnost a Zoo Praha nenese žádnou odpovědnost za možná rizika. S touto skutečností je zájemce čerpající tento zážitek dobře seznámen, uvědomuje si ji a s touto skutečností souhlasí. Souhlasí tak, že v případě jakýchkoliv škod, které v průběhu čerpání služeb utrpí on sám, či jeho majetek, nebude požadovat po Zoo Praha jakoukoliv náhradu škody, a to vyjma zákonné odpovědnosti, jíž se Zoo Praha nemůže žádným způsobem zprostit.
 • Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě.
 • V případě potřeby nás kontaktujte na program@zoopraha.cz nebo na telefonním čísle 296 112 116.  Veškeré zážitkové programy jsou specifikovány dle uvedených nabídek, a to z hlediska ceny, počtu osob a dalších podrobností. Není povoleno využít pořízené služby ke komerčním účelům, získávat z nich finanční prospěch, či zprostředkovávat jejich prodej. V případě, že by s pořízenou službou ve formě zážitkového programu bylo nakládáno některým z uvedených, nebo obdobným způsobem, může být daný zážitkový program zrušen bez náhrady.