UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

S predátorem tváří v tvář

Navštivte veřejnosti nepřístupné zázemí chovu krokodýlů kubánských a seznamte se s námi chovanými jedinci, které vám představí přímo jejich chovatelé. Budete svědky krmení těchto nebezpečných predátorů a odnesete si nezapomenutelný zážitek.


 


K tomuto programu je nutné dokoupit zvlášť vstupné - nejrychlejší možnost na odkazu zde: https://vstupenka.zoopraha.cz/

Dostupnost: Skladem

Bez daně: 247,93 Kč (s DPH) 300,00 Kč
Vyberte datum
Měsíc
Den
Hodina
Vybrané datum:
0
S predátorem tváří v tvář 300,00 Kč

* Povinná pole

Bez daně: 247,93 Kč (s DPH) 300,00 Kč
-+

Detaily

Krokodýli kubánští patří k nejvzácnějším a nejohroženějším krokodýlům světa. Areál rozšíření těchto atraktivně zbarvených plazů je navíc mimořádně omezený. Vyskytují se pouze v bažinách poloostrova Zapata na Kubě a v bažinách Lanier na kubánském Ostrově mládeže. Dosahují délky až 3,5 metru a jejich potravou jsou měkkýši, ryby, savci i ptáci, o něž se neváhají poprat. Jedná se o velmi nebezpečné predátory, pověstné svou agresivitou.

Během programu vás zavedeme do chovného zázemí těchto mimořádně zajímavých živočichů. Odborník ze Zoo Praha vás seznámí s jejich životem i chovem a na závěr programu krokodýly před vašima očima nakrmí.

Program probíhá každou lichou neděli v 15.15 hod. Místo setkání s průvodcem je u severního vchodu (vedle občerstvení u Hrocha).

Program není vhodný pro děti! Dětem mladším 6 let nebude účast na programu umožněna a osoby mladší 18 let se mohou zúčastnit pouze v doprovodu jiné dospělé osoby. Podmínkou účasti je vyplněné a podepsané prohlášení účastníka, v případě účasti nezletilé osoby také prohlášení odpovědného doprovodu, které obdržíte na začátku programu od pověřeného zaměstnance Zoo Praha.

 

CENA ZÁŽITKU

300 Kč  osoba

Cena zahrnuje pamětní certifikát pro každého účastníka. Cena nezahrnuje vstupenku do areálu Zoo Praha, bez níž nelze program absolvovat.

Z každého prodaného voucheru na zážitkový program bude odvedena částka 247,93 Kč na veřejnou sbírku Pomáháme jim přežít. Pořadatelem akce je Zoologická zahrada hl. m. Prahy, veřejná sbírka je konána na základě osvědčení vydaném Magistrátem hl. m. Prahy, spis. zn. S-MHMP/461005/2014, čj. MHMP/ MHMP/465479/2014, ze dne 2. 4. 2014, za účelem získání peněžitých příspěvků na podporu vybraných projektů a ochranářských a výzkumných organizací, jednak finanční, materiálovou, technickou, organizační a odbornou pomocí a spoluprací, k dokumentaci využití finančních prostředků a k realizaci vlastních ochranářských, vzdělávacích a osvětových projektů přispívajících k ochraně ohrožených druhů živočichů a k ochraně přírody, zejména v zemích třetího světa. K prodeji je určeno 2000 voucherů.

 

Program je nutné objednat s minimálním předstihem 5 dnů. Po úspěšném objednání a zaplacení obdržíte v e-mailu elektronický voucher, který je nutné předložit před začátkem programu pověřené osobě. Elektronický voucher obsahuje identifikační údaje a je přiložen ve formátu PDF spolu s fakturou. V případě zájmu o vystavení dárkového poukazu, uveďte tento fakt do poznámky objednávky nebo nás kontaktujte na uvedeném emailu. Tento zážitkový program lze platit POUZE PLATEBNÍ KARTOU ONLINE.

 

 

PRŮBĚH ZÁŽITKU

15.15 - Uvítání návštěvníků u severního vchodu (vedle občerstvení u Hrocha), přesun do zázemí chovu krokodýlů kubánských

15.25 - Návštěva zázemí

15.45 – 15.55 - Ukončení návštěvy, předání certifikátu

 

(Doba trvání návštěvy zázemí je individuální dle momentální situace)

 

 

 

OBCHODNÍ A ORGANIZAČNÍ PODMÍNKY ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU

 • Objednání služby, stvrzené jejím zaplacením, je závazné a její termín nelze následně měnit, stejně tak nelze požadovat zpět peníze při neuplatnění voucheru, podle ustanovení § 1837, písm. (j) občanského zákoníku.
 • V ceně voucheru není zahrnuto vstupné. Vstupné je nutné zakoupit zvlášť. Je také možné využít roční vstupenky. 
 • Zmíněná služba je z bezpečnostních důvodů určena pouze zájemcům starším 6 let (dětem mladším 6 let nebude vstup do zázemí povolen). Osoby mladší 18 let se mohu zúčastnit programu pouze v doprovodu dospělé osoby.
 • Osoba/osoby čerpající Zážitek jsou při čerpání Zážitku povinny dbát a uposlechnout veškerých bezpečnostních, protipožárních a jiných právních nebo vnitřních předpisů platných v Zoo Praha, jakož i instrukcí zaměstnanců Zoo Praha.
 • Program zahrnuje návštěvu provozního zázemí zoo, případný kontakt se zvířaty, senem a prašným prostředím, proto není akce vhodná pro alergiky. Program nedoporučujeme těhotným ženám. Program není vhodný pro osoby s nízkou snášenlivostí vyšších teplot.
 • Berte prosím na vědomí následující časové vzdálenosti k severnímu vchodu od ostatních vchodů do zoo: Hlavní vchod – cca 10 min., jižní vchod – cca 20 min, vchod Sklenářka – cca 15 min. Dodržujte prosím uvedený čas začátku akce (viz výše)!
 • Při plném obsazení parkovišť mohou nastat obtíže v dostupnosti konkrétního vchodu. Na pozdní příchozí nemůže obsluha stanoviště čekat či brát jakýkoliv zřetel. Abyste vše v klidu zvládli, doporučujeme dorazit do zoo alespoň o hodinu dříve.
 • Podmínkou ke vstupu na program je odevzdání platného voucheru průvodci – zaměstnanci zoo. Voucher se odevzdává před zahájením akce. Celkový počet voucherů na jednu návštěvu zázemí (jeden den) je omezen na 6.
 • Konkrétní program zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo. Pracujeme s živými zvířaty, v případě nenadálých situací si Zoo Praha vyhrazuje právo na změnu či zrušení/posunutí programu.
 • Zoo Praha nemůže garantovat krmení krokodýlů jakožto součást programu a vyhrazuje si právo na vynechání krmení v případě aktuálních zdravotních či dietních omezení zvířat.
 • Program probíhá za každého počasí. Pokud nebude možné program z jakýchkoliv závažných technických či organizačních důvodů poskytovatele (Zoo Praha) uskutečnit, uhrazená částka se nevrací, ale účastníkům bude po vzájemné dohodě poskytnut náhradní termín programu.
 • Na zážitkový program je zákaz vstupu se psy a jinými zvířaty.
 • Účastník programu je povinen řídit se během jeho konání pokyny zaměstnance Zoo Praha.
 • Program není možné absolvovat v obuvi s úzkými podpatky.
 • Během programu je přísně zakázáno pořizovat fotografie či jakékoliv jiné audiovizuální záznamy!
 • Kontakt se zvířaty je riziková činnost a Zoo Praha nenese žádnou odpovědnost za možná rizika. S touto skutečností je zájemce čerpající tento zážitek dobře seznámen, uvědomuje si ji a s touto skutečností souhlasí. Souhlasí tak, že v případě jakýchkoliv škod, které v průběhu čerpání služeb utrpí on sám, či jeho majetek, nebude požadovat po Zoo Praha jakoukoliv náhradu škody, a to vyjma zákonné odpovědnosti, jíž se Zoo Praha nemůže žádným způsobem zprostit.
 • Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě.

 

 

V případě potřeby nás kontaktujte na denisa.matuskova@zoopraha.cz nebo na telefonním čísle +420 607 088 862.

 

Po zakoupení tohoto zážitkového programu není povoleno jej využít ke komerčním účelům, získávat z něj finanční prospěch, či zprostředkovávat jeho prodej. V případě, že by s pořízenou službou ve formě zážitkového programu bylo nakládáno některým z uvedených, nebo obdobným způsobem, může být daný zážitkový program zrušen bez náhrady.