UŽ JSTE NĚKDY ZKOUŠELI KRMIT ŽIRAFU?
0,00 Kč

Product was successfully added to your shopping cart.

ZooExpres

Vydejte se spolu s dalšími 3 pasažéry objevovat krásy Zoo Praha z paluby našeho elektrovozidla spolu s řidičem – průvodcem. Účástníci se dozví spoustu zajímavých informací o našich zvířatech i o zoo jako takové. Vyjížďka trvá přibližně 120 minut, v závislosti na aktuální situaci a zvolené trase. 


Zažijte zahradu jinak! 

Dostupnost: Skladem

Bez daně: 2 066,12 Kč (s DPH) 2 500,00 Kč
Vyberte datum
Měsíc
Den
Hodina
Vybrané datum:
0
Obyčejné 120 minut (1x skupina) 2 500,00 Kč
0
Zvýhodněné 120 minut (1x skupina) 1 250,00 Kč

* Povinná pole

Bez daně: 2 066,12 Kč (s DPH) 2 500,00 Kč
-+

Detaily

Po úspěšném objednání a zaplacení obdržíte v e-mailu elektronický voucher, který musíte předložit průvodci před začátkem programu. Elektronický voucher obsahuje identifikační údaje a je přiložen ve formátu PDF v e-mailu s fakturou. Tento zážitkový program lze platit POUZE KARTOU ON-LINE.

Objednání služby, stvrzené jejím zaplacením, je závazné a její termín nelze následně měnit, stejně tak nelze požadovat zpět peníze při neuplatnění voucheru, podle ustanovení § 1837, písm. (j) občanského zákoníku

Náš elektromobil vyzvedne skupinu max. 4 osob v 10:00 nebo 13:00 u hlavního vchodu a následně zkušený řidič-průvodce zamíří spolu s účastníky do areálu zoo, po trase dle přání klienta. Trasu prohlídky jsme však schopni na Vaše přání i připravit předem. Projížďka trvá zhruba 120 minut.

Během cesty poskytne průvodce pasažérům odborný výklad o jednotlivých expozicích i o Zoo Praha jako celku. Během projížďky je možnost i pěší prohlídky vybraných vnitřních expozic.

CENA ZÁŽITKU

2500,- Kč - plná cena

1250,- Kč -  zvýhodněná cena pro osoby od 70 let, se sníženou schopností pohybu, držitele ZTP*.

*Nárok na slevu je nutné před zahájením prohlídky prokázat občanským průkazem, nebo průkazem ZTP, ZTP/P. V případě, že účastník neprokáže, že alespoň jeden návštěvník ze skupiny má nárok na slevu, je povinnen uhradit rozdíl ceny na místě. 

Za uvedenou cenu zákazník rezervuje celé vozidlo na vybrané datum a čas – je tedy možné vzít s sebou max. 3 další osoby (celkový počet pasažérů je max. 4 osoby včetně dětí).

V ceně projížďky není zahrnuto vstupné do zoologické zahrady.

V případě nenadálých situací si Zoo Praha vyhrazuje právo na změnu programu, či změnu termínu.

PRŮBĚH ZÁŽITKU

V den konání se dostavte v 10:00 nebo 13:00 (dle vybraného času) na prostranství před turnikety u hlavního vchodu, kde se nachází nástupní místo.

Celková doba projížďky je přibližně 120 minut, délka zážitku se může lišit s ohledem na aktuální provozní situaci.

Začátek i konec projížďky je standardně u hlavního vchodu do zoo. Na přání klienta je Však možné zvolit trasu prohlídky individuáně. 

Řidiči-průvodci je nutné před zahájením jízdy předložit elektronický voucher, který je automaticky vygenerovaný po dokončení a zaplacení objednávky.

Na pozdní příchod nemůže brát obsluha stanoviště zřetel, doporučujeme dorazit do zoo s předstihem tak, abyste vše pohodlně zvládli. Obzvlášť v sezóně je nutné počítat s možností delší čekací doby u pokladen.   

Konkrétní průběh zážitku vždy závisí na rozhodnutí přítomného zaměstnance zoo.

V případě dotazů nás kontaktujte na matuskova@zoopraha.cz nebo novakv@zoopraha.cz.


V případě zájmu o vystavení dárkového poukazu, nás prosím kontaktujte na e-mailu výše.

V ceně voucheru není zahrnuto vstupné. Vstupné je nutné zakoupit zvlášť. Je také možné využít roční vstupenky, či NO LIMIT karty. 

PODMÍNKY ABSOLVOVÁNÍ ZÁŽITKOVÉHO PROGRAMU

  1. Před jízdou vozidlem jsou přepravované osoby povinny seznámit se s tímto provozním řádem a v průběhu jízdy je třeba dodržovat všechny pokyny a upozornění obsluhy.
  2. Ve vozidle je zakázána konzumace jídel a nápojů a používání předmětů ohrožujících bezpečnost ostatních přepravovaných osob, obsluhujícího personálu a taktéž předmětů, které by mohly způsobit jakoukoli škodu na vozidle.
  3. Během jízdy je přísně zakázáno naskakovat, vyskakovat z vozidla a vyklánět se za jízdy.
  4. Zoo Praha neručí za ztrátu věcí ve vozidle ani v prostorách používaných k přepravě.
  5. Jízda vozidla může být přerušena z důvodu nevhodného či nebezpečného chování či stavu některé z přepravovaných osob. Tato může být z přepravy bez náhrady vyloučena a okamžitě či následně po ní vymáhána případná škoda, která výše popsaným jednáním provozovateli (Zoo Praha) či ostatním přepravovaným osobám vznikla. Takováto osoba se zavazuje uhradit vzniklou škodu v plné výši.
  6. Ve vozidle mohou být přepravovány pouze osoby ve stavu k tomu způsobilém, za osoby ve stavu nezpůsobilém se považují zejména osoby mladší 15 let bez doprovodu zákonného zástupce, dále osoby silně podnapilé, zapáchající, které narušují pohodlí a bezpečnost svoji i ostatních cestujících.
  7. Cestující je při nástupu či výstupu povinen počkat až do úplného zastavení vozidla.
  8. Před rozjetím a během jízdy vozdila jsou přepravované osoby povinny sedět na místech k tomu určených.
  9. Přepravovaná osoba prohlašuje, že je zdravotně i jinak způsobilá k absolvování zážitkového programu
  10. Je zakázana přeprava psů a jiných zvířat 

Zájemce je plně odpovědný za škodu, kterou v průběhu čerpání služeb a v souvislosti s čerpáním služeb způsobí zoologické zahradě.

Veškeré zážitkové programy jsou specifikovány dle uvedených nabídek, a to z hlediska ceny, počtu osob a dalších podrobností. Není povoleno využít pořízené služby ke komerčním účelům, získávat z nich finanční prospěch, či zprostředkovávat jejich prodej. V případě, že by s pořízenou službou ve formě zážitkového programu bylo nakládáno některým z uvedených, nebo obdobným způsobem, může být daný zážitkový program zrušen bez náhrady.

Po zakoupení tohoto zážitkového programu není povoleno jej využít ke komerčním účelům, získávat z něj finanční prospěch, či zprostředkovávat jeho prodej. V případě, že by bylo nakládáno uvedeným, nebo obdobným způsobem, může být zážitkový program zrušen bez náhrady.